FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद तथा बोलपत्र पेज

आर्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज
८०/८१ (२०८१।०२।२८) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
८०/८१ (२०८१।०१।२७) शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८१।०१।२७) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।
८०/८१ (२०८१।०१।२१) बोलपत्र तथा दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
८०/८१ (२०८०।१२।३०) पुनः बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।
८०/८१ (२०८०।१२।३०) शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।१२।२६) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
८०/८१ (२०८०।१२।१३) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।
८०/८१ (२०८०।१२।०६) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।
८०/८१ (२०८०।०८।१८) शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।०८।१४) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०|०५|२४) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
८०/८१ ‌(२०८०।०५।१३)औषधि दररेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । PDF icon Untitled-1.pdf
८०/८१ (२०८०।०४।०१) आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि ठेक्काको सूचना PDF icon आयकर ठेक्का.pdf
२०७९/२०८० (२०८०।०१।०७) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

Pages