FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष शिर्षक
८०/८१ (२०८०।०८।१९) प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।०८।१८) अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।१८) बगर खेती कार्यक्रम माग सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।०८।१८) मकै छोड्याउने मेशिन माग सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।०८।१५) कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा ।
८०/८१ (२०८०।०८।१५) कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा ।
८०/८१ (२०८०।०८।१४) अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।११) स्यालो ट्युववेल तथा मोटर जडान सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।०८।१०) पून:एकिकरण कार्यक्रमा सूचीकृत हुने बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।०८) वैदेशिक राेजगार सन्तती छात्रवृति कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे ।

Pages